ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ
111

ПП «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА – ЗАХИСТ» проводить роботи з технічного обслуговування сертифікованих вогнегасників, згідно з вимогами ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» та «Правил експлуатації вогнегасників» з метою забезпечення їх відповідності ДСТУ 3675-98 (ДСТУ 3734-98), ГОСТ 12.2.037-78, технічним умовам виробника на конкретний тип вогнегасника.

Вогнегасник — технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надмірного тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною.
Вогнегасники є одним з найефективніших первинних засобів пожежогасіння.
Типи вогнегасників.
Вогнегасники розрізняють за способом спрацьовування:
• автоматичні — стаціонарно монтуються в місцях можливого виникнення вогню.
• ручні (приводяться в дію людиною) — розташовуються на спеціально оформлених місцях.
У залежності від акумуляторної вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на п’ять видів:
• вуглекислотні,
• повітряно-пінні,
• порошкові,
• водні,
• аерозольні.
За обсягом корпуса:
• ручні малолітражні з обсягом корпуса до 5 л;
• промислові ручні з обсягом корпуса від 5 до 10 л;
• стаціонарні й пересувні з обсягом корпуса понад 10 л.
За способом подачі вогнегасного складу:
• під тиском газів, що утворюються в результаті хімічної реакції компонентів заряду;
• під тиском газів, що подаються зі спеціального балончика, розміщеного в корпусі вогнегасника;
• під тиском газів, закачаних у корпус вогнегасника;
• під власним тиском вогнегасного засобу.
По виду пускових обладнань:
• з вентильним затвором;
• із запірно-пусковим обладнанням пістолетного типу;
• з пуском від постійного джерела тиску.
Вогнегасники маркуються буквами, що характеризують вид вогнегасника, і цифрами, що позначають його місткість.

Порошковий вогнегасник (ВП) — вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку. Вуглекислотний вогнегасник (ВВК) — вогнегасник із зарядом діоксиду вуглецю.

Технічне обслуговування вогнегасника — це комплекс заходів, спрямований на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування, застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.
Технічному обслуговуванню підлягають вогнегасники у разі виникнення пошкодження або відсутності маркування, пломби чи пристрою блокування на них, наявності механічних пошкоджень і слідів корозії, відсутності робочого тиску в корпусі, після завершення гарантійного терміну експлуатації або зберігання, після застосування за призначенням, а також із настанням терміну наступного технічного обслуговування.

ПП «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА – ЗАХИСТ» — технічно обслуговує вогнегасники, відновлюючи їхні якісні показники. Наш пункт технічного обслуговування вогнегасників має необхідні виробничі і складські приміщення, технологічне обладнання та кваліфікованих фахівців (зарядників вогнегасників). Виконання усіх робіт відповідає вимогам чинного законодавства.

Технічне діагностування вогнегасника.
Стадія технічного обслуговування вогнегасника, мета якої – визначити технічний стан вогнегасника, знайти несправність і прийняти рішення стосовно його ремонту, технічного огляду, перезарядки або завершення його експлуатації.
Ремонт вогнегасника.
Стадія технічного обслуговування вогнегасника, мета якої – замінити пошкоджені і (або) зношені деталі та непридатні складові вогнегасника.
Перезарядка вогнегасника
Стадія технічного обслуговування вогнегасника, мета якої – замінити заряд вогнегасної речовини і (або) газ-витискувач в його корпусі.
Технічний огляд вогнегасника
Стадія технічного обслуговування вогнегасника, мета якої – встановити відсутність пошкоджень, справність корпуса і (або) балона з газом-витискувачем, перевірити їх на міцність гідравлічного випробування і прийняти рішення про можливість їх подальшої експлуатації.